Negen vakken, zeven examens, zes zittingen!

De theorie over de luchtvaart die jij je eigen moet maken, beslaat negen vakken. Het is geen moeilijke theorie, maar wel veel. Door het lezen van de aanbevolen boeken, het volgen van de theorielessen en het maken van de proefexamens, ben je voldoende voorbereid op de examens.

Er zijn echter maar zeven examens. Dat betekent dat je meerdere vakken in één examen doet. Hieronder een beknopt overzicht van de theorievakken en de bijbehorende examens.

Air Law

Luchtvaartwetgeving gaat over alle wetten en de regels die van toepassing zijn op de luchtvaart. Veel vliegscholen vereisen dat je dit theorie-examen hebt behaald voordat je solo mag vliegen.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 60 minuten en bestaat uit 20 meerkeuze vragen.

Human Performance and Limitations

Human performance gaat over de mens; de mens en zijn omgeving en welke invloed deze heeft. Die invloed uit zich zowel in fysieke effecten (hypoxie, leans, creeps) als in mentale effecten. Als piloot is het zeer belangrijk deze effecten niet alleen te kennen, maar ook weten wanneer ze kunnen optreden en welke maatregelen je kunt nemen om ze te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 30 minuten en bestaat uit 12 meerkeuze vragen.

Meteorology

Het weer, weersverschijnselen en weerpatronen kennen en herkennen, zijn van groot belang voor het veilig uitvoeren van een vlucht. Tijdens dit vak leer je naast het voorgaande ook de weerberichten voor de luchtvaart (onder andere METAR en TAF) en weerkaarten lezen en interpreteren.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 45 minuten en bestaat uit 20 meerkeuze vragen.

Communications

Omdat je niet als enige door het luchtruim vliegt en dat luchtruim ook nog eens is verdeeld in verschillende klassen, is het goed om te weten waar jij je bevindt en waar jij mag vliegen en waar niet. Met wie je daarover communiceert en vooral ook op welke wijze dat gebeurt, leggen wij jou uit tijdens het vak Communications.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 30 minuten en bestaat uit 12 meerkeuze vragen.

Principles of Flight (+ Flight Performance and Planning)

Hoe komt het dat een vleugel lift produceert? En is die lift altijd hetzelfde tijdens de verschillende fases van de vlucht? De antwoorden op deze vragen, de theorie achter het vliegen en kennis over aerodynamica leer je tijdens dit vak.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 75 minuten en bestaat uit 22 meerkeuze vragen.

Aircraft General Knowledge

Kennis van de constructie, de besturing en de motor van het vliegtuig geven je een goede basis over de mogelijkheden en beperkingen van een vliegtuig. Kennis over de aanwezige instrumenten en hun werking is essentieel voor het uitvoeren van een vlucht. Wij laten je letterlijk zien hoe iets in elkaar zit.

Het theorie-examen voor dit vak duurt 30 minuten en bestaat uit 16 meerkeuze vragen.

Flight Performance and (flight) Monitoring

De prestaties van een vliegtuig zijn afhankelijk van vele factoren en omstandigheden. Factoren zoals het gewicht en de balans, omstandigheden zoals de vlieghoogte en temperatuur bepalen in grote mate hoe je de vlucht het beste kan uitvoeren. Tijdens dit vak leer je onder andere hoeveel brandstof je mee kan nemen, hoe lang je daarmee dan kan vliegen onder de gegeven omstandigheden en hoe lang de benodigde baanlengte moet zijn voor de start en landing.

VFR Navigation

Hoe zorg je ervoor dat, als jouw electronische navigatiemiddelen halverwege de vlucht uitvallen, je dan de dichtsbijzijnde meest geschikte luchthaven kan bereiken? Een goed voorbereide vlucht begint met een navigatie- en een vluchtplan. Naast het maken van deze plannen leren wij je ook navigeren met kaart en stopwatch. Al klinkt dat ouderwets, dit laatste is nog steeds een onderdeel van het PPL-praktijkexamen. Waarom dat zo is leggen wij je tijdens de theorieles uit.

Het gezamenlijk theorie-examen voor VFR Navigation en Flight Performance and (flight) Monitoring duurt 60 minuten en bestaat uit 18 meerkeuze vragen.

Operational Procedures

Tijdens de vlucht heb je niet alleen te maken met wetten en regelgeving, maar ook met operationele afspraken en veiligheidsaspecten. Zowel op de grond als in de lucht.

Dit vak wordt niet apart geëxamineerd, maar vragen over de stof komen terug in de andere examens.

Examen informatie

Om het nog spannender te maken; je moet in 6 zittingen alle examens doen! Een zitting is een aaneengesloten periode van 10 dagen. Je moet dus twee van de zeven examens binnen een periode van 10 aaneengesloten dagen doen wil je alle 7 examens kunnen afronden. De overige examens kan je meer in de tijd verdelen. Vanaf het moment dat je het eerste theorie-examen hebt afgerond heb je 18 maanden de tijd om de overige theorie-examens te doen. Hierna heb je 24 maanden de tijd om je praktijkexamen te doen.

Meer informatie en de leerdoelen voor ieder vak vind je op de site van het CBR onder het kopje Beroepsexamens | Luchtvaart | Privé vliegers. Klik hier om er rechtstreeks naar toe te gaan.

Back to top